SJVIE

"THE STRANGER"

ABDULLA AL-MUSHAIFRI

DOHA, DOHA

QATAR