SJVIE

"SHINING TOGATHER"

XIAOMEI XU

SHENZHEN, GUANGDONG

CHINA

Medal-Judge's Choice DM