2019 San Joaquin Valley International

"AURORA 5"

HUIFANG WU

FUZHOU, FUJIAN

CHINA